תפריט
מוצרים
תנאי שימוש
מבוא
האתר מופעל ע"י חברת ספורט דרייב בע"מ ( להלן: "מפעילת האתר" )
האתר babolat.co.il משמש כחנות אלקטרונית של מפעילת האתר להזמנת/רכישת מוצרים ושירותים על ידי שחקני, מאמני טניס וכל האנשים שעוסקים בטניס.
רשאים להשתתף בקניות בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

ביצוע עסקה כפוף לתקנון האתר (חנות).
כללי
הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות בשימוש החנות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך ההזמנה.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאת או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.
אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

מכירות - כללי
האתר מאפשר לך להזמין/לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.
כל המסמכים הקשורים בהזמנה (חשבוניות וקבלות ) ישלחו עם ההזמנה.
עבור כל מוצר או שירות המוצע להזמנה/מכירה מוצג יידף מכירהיי , דף המכירה כולל את שם היצרן, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה בתשלום מזומן של המוצר או השירות (להלן: דף המכירה).
פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות על ידי הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.
המחירים המוצגים באתר הינם לתנאיי תשלום במזומן בחנות או בכרטיס אשראי ועד 12 תשלומים
השלמת הליך ההזמנה מותנה באישור ואימות ההזמנה בטלפון ובאמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
יכול לקרות כי מוצר אינו זמין במלאי, במקרה זה נציג החנות יציע ללקוח מוצר חלופי דומה, במידה ולא ימצא מוצר חלופי ההזמנה תבוטל.

אופן השתתפות בהזמנות
ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתשמייא 1981 ,סעיף 4ב(א).
במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור הנקוב בחוק הגנת הצרכן.
אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות, על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שהיה בשימוש בכלשהו.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש, פורקו והורכבו, הוצאו מאריזתם.

אחריות והגבלת אחריות
החנות לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שיגרם כתוצאה מהשימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה שלו.
אין מפעילת האתר אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
אין כל התחייבות מצד מפעילת האתר בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסויימת, או בכל הקשור לשוויו או סחירותו.
החנות לא תהיה אחראית לטעויות יצרן ו/או פגמים ביצור ו/או לזנק שיגרם על ידי המוצר זו.
החנות מודעת לבעיית קלקול מוצרים ותפעל על מנת להקטין את זמן תיקון המוצר ככל הניתן.
תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר.
האחריות היא לתקופה נקובה שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר.
בתקופת האחריות מפעילת האתר אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים ומקובלים ובהתאם להוראות היצרן.
בתקופת האחריות מפעילת האתר תתקן ו/או תחליף, ללא תמורה, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה התקלקל בתנאיי שימוש רגילים, מקובלים ו/או שקיים פגם ביצורו.
במידה ומפעילת האתר לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין.
זמן הטיפול במוצר תקול במסגרת אחריות לא יעלה על 30 ימים.
האחריות כפופה להגבלות היצרן.
תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר.

מקרים בהם לא תחול אחריות
הסרה או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מספר סידורי של המוצר.
במידה וקיים למוצר נזק פיזי הנראה לעין.
המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה של היצרן.
המוצר נפגע כתוצאה מתאונה, כוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה ומקרים נוספים עליהם אין למפעילת האתר שליטה.
חל שינוי בצבעו או צורתו של המוצר כתוצאה משימוש לא נכון.

שרות לקוחות
לפרטים ושאלות נוספות הינכם מוזמנים לפנות אלינו טלפונית 09-8866048
בימים א-ה בין השעות 10:00 - 19:00 וביום שישי 09:00 - 14:00

פרטיות
מדיניות פרטיות
כדי לרכוש מוצר ו/או שירות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, מפעילת האתר תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.
למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות ההמשתמש במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של מפעילת האתר. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות הקשורות למפעילת האתר.
מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של מפעילת האתר.
לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות ממפעילת האתר, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור,וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל ממפעילת האתר. לתשומת ליבך: למפעילת האתר אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני מפעילת האתר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות ממפעילת האתר, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור,וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל ממפעילת האתר. לתשומת ליבך: למפעילת האתר אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני מפעילת האתר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילת האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך( על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

משלוחים
מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, באמצעות חברת שליחויות, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, כ- 48 שעות מרגע שהמשלוח יוצא מהחברה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
הספקת המוצר כפופה לתשלום מלא עבור ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי או בכל אמצעי אחר שיאושר ע"י למפעילת האתר.
מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון או נסיבות חריגות.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות מפעילת האתר תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה מגיעה חברת השליחויות.
ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, רמת הגולן וכדו', התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג החבילה.
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם הסניף שברחוב: הצורן 4 א' נתניה.
ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים במשרדי מפעילת האתר בתאום מראש ובשעות הפעילות. במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.
אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
אספקת הזמנה תתבצע רק לבעל כרטיס האשראי בו שולמה ההזמנה בכפוף להצגת תעודת מזהה אוטנטית עם תמונה.
במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי מפעילת האתר והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה ייוצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.
זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י מפעילת האתר ותשלום מלא עבורה.
דמי המשלוח 45 ש"ח ולהזמנות מעל 500 ש"ח המשלוח בחינם.